top of page

Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die wij van u verzamelen.

 

1. INKLUDED
Inkluded, gevestigd in Zwartsluis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82867755. Inkluded is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Inkluded de verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS
Inkluded kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, of als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief. Via de website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Inkluded op. Dit privacybeleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Inkluded optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Inkluded plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

 

3. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Inkluded kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Inkluded, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De gegevens die Inkluded kan verzamelen zijn:

Contactgegevens: zoals door u verstrekte naam, telefoonnummer en e-mailadres. Denk hierbij aan de gegevens die u achterlaat als u op onze website het contactformulier invult of een informatie of support aanvraag doet.
Betalings- en factuurgegevens: indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling u bankgegevens, adresgegevens en een eventueel KvK-nummer nodig.


4. VERWERKING BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inkluded.co, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5. DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Inkluded gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van internetdiensten en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Om het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van onze diensten en producten;
Om u te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als u ons een vraag stelt, gebruiken we u naam & e-mailadres om u te antwoorden of u telefoonnummer om u te bellen.
Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Inkluded verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

 

6. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Inkluded neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

 

7. BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met info@inkluded.co.

 

8. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
We delen uw persoonsgegevens met zakelijke partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren u dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Inkluded heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Inkluded heeft Google geen toestemming gegeven om via Inkluded verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt u browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in u browser.

 

10. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@inkluded.co. Zet in dat e-mailbericht zo volledig mogelijk welke gegevens u wilt inzien en wat u daarmee wilt doen: aanpassen of verwijderen.

Inkluded zal binnen 30 dagen reageren. Als u persoonsgegevens wilt verwijderen, doen wij dat zo snel mogelijk. Maar niet als we die gegevens volgens de wet moeten bewaren of als er andere belangrijke redenen zijn om die gegevens te bewaren. Wij sturen u een bevestigingsbericht. Als we niet alle gegevens verwijderen, lichten we daarin toe waarom we dat niet doen.

Als niet duidelijk is welke gegevens u wilt inzien, aanpassen of verwijderen, dan kunnen wij u vragen om uw verzoek toe te lichten. We passen uw gegevens dan pas aan nadat u die toelichting hebt gegeven.

 

11. WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de privacyverklaring van die website goed door. Op die manier kan u ervan tevoren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

 

12. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@inkluded.co.
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot.

bottom of page